SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
in uporabe spletne strani

SPLOŠNO

  1. Lastnik in upravitelj spletne strani https://bartolj.si/, njenih podstrani in domen je podjetje Ključavničarstvo Bartolj d.o.o., Vrh 5, Vrh, 8232 Šentrupert, matična številka: 6744630000, davčna številka: 81693460 (v nadaljevanju tudi kot podjetje, izvajalec ali PODJETJE).
  2. Stran https://bartolj.si/, vključno z vsemi podstranmi in domenami, je vzpostavljena z namenom predstavitve podjetja Ključavničarstvo Bartolj d.o.o. In obveščanja javnosti o njenih dejavnostih in projektih.
  3. Podatki oziroma informacije na spletni strani so informativnega značaja. podjetje Ključavničarstvo Bartolj d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti za morebitno netočnost ali nepopolnost objavljenih podatkov oziroma informacij ali za kakršno koli škodo, ki bi bila uporabniku spletne strani povzročena zaradi uporabe objavljenih podatkov oziroma informacij. Vsi uporabniki spletne strani vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.
  4. Ti splošni pogoji določajo pogoje uporabe spletne strani podjetja PODJETJE, vključno z vsemi podstranmi in domenami, ter vseh drugih spletnih vsebin podjetja. Nanašajo se na vse uporabnike in vse oblike uporabe spletne strani.

OPREDELITEV POJMOV

  1. Splošni pogoji so predmetni splošni pogoji uporabe spletne strani https://bartolj.si/, vključno z vsemi podstranmi in domenami.
  2. https://bartolj.si/ je https://bartolj.si/ podjetja PODJETJE, dostopa na spletnem naslovu https://bartolj.si/, vključno z vsemi podstranmi in domenami.
  3. Uporabnik spletne strani je vsak obiskovalec spletne strani, ki dostopa na spletno stran https://bartolj.si/ ali njene podstrani ali domene.

PRAVICE IN OBVEZNOSTI

Ti splošni pogoji se uporabljajo za vse uporabnike, ki dostopajo do spletne strani.

Z vstopom na spletno stran uporabnik spletne strani potrjuje, da je seznanjen s splošnimi pogoji, s katerimi se v celoti strinja in jih sprejema.

Če uporabnik s splošnimi pogoji ne soglaša, mu podjetje odsvetuje uporabo spletne strani ali sodelovanje v spletnih dejavnosti ali storitvah podjetja ter mu priporoča, da spletne strani in storitev ne uporablja, ter jo zapusti.

https://bartolj.si/ je praviloma dostopna 24 ur na dan in vse dni v letu. podjetje si pridržuje pravico do omejitev oziroma ustavitev v dostopu do spletne strani iz tehničnih razlogov (vzdrževanje, zamenjava opreme…) ali tehničnih okvar.

  1. podjetje ne jamči ne jamči dostopnosti strani ob morebitnih izpadih v omrežjih ponudnikov poti ali kakršnih koli izpadih, napakah, drugih tehničnih motenj ali prekinitvah delovanja tretjih strank (npr. električno napajanje …) ter višje sile.
  2. podjetje ne prevzema nobene odškodninske ali druge odgovornosti za napake ali opustitve v vsebini spletnih strani in si pridržuje pravico, da kadar koli, na kakršen koli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni, izbriše, dopolni ali podobi vsebino ali funkcionalnosti kateregakoli dela vsebine na kateremkoli delu spletne strani. podjetje za kakršne koli posledice tovrstnih sprememb ne prevzema nobene odgovornosti.
  3. Če so določene storitve namenjene samo uporabnikom, ki so starejši od 15 let ali pa je zanje določeno, da jih lahko mlajši od 18 let uporabljajo le ob predhodnem pisnem soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov, so jih uporabniki dolžni uporabljati v skladu z navedenimi pogoji. podjetje lahko za uporabo takšnih storitev izda posebna navodila.
  4. V primeru kršitve teh splošnih pogojev je uporabnik spletne strani podjetju in tretjim osebam odgovoren za vso nastalo škodo, podjetje pa ima pravico nemudoma in brez posebnega opozorila onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo spletne strani.
  5. Uporabnik spletne strani je dolžan uporabljati spletno stran v osebne in nekomercialne namene. Uporaba spletne strani za prenašanje škodljivih programov (npr. virusi) ali kakršnakoli druga zloraba spletne strani je prepovedana. Uporabnik spletne strani podjetju odgovarja za vso škodo, ki podjetju nastane, če uporabnik spletno stran uporablja v komercialne namene ali če spletno stran uporablja za prenašanje škodljivih programov, ali če spletno stran zlorabi na kakršenkoli drug način.

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podatki na spletni strani so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov, razen če je to pri posameznem podatku izrecno določeno.

  1. podjetje ne odgovarja za morebitne jezikovne ali vsebinske pomanjkljivosti, točnost informacij, tehnične ali druge napake ali za pomanjkljivo ažurirane podatke na spletni strani oziroma v vsebinah.
  2. Uporabnik spletne strani uporablja spletno stran na lastno odgovornost.
  3. podjetje ne jamči, da bo https://bartolj.si/ vedno na voljo, da bo uporaba spletne strani varna in neprekinjena ter ne nosi nikakršne odgovornosti glede nemotenega delovanja spletne strani. podjetje ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala iz obstoja, dostopa, uporabe in/ali nezmožnosti uporabe spletne strani in/ali vsebin ter/ali informacij ali bi bila povezana z njimi.
  4. podjetje ni odgovorna za mrežne in telefonske povezave, vključno s pokritostjo območja ali prekinitvijo zveze, kot tudi ne za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe spletne strani, kot so izgubljeni podatki, izguba programov, stroški povezave ali za kakršno koli podobno škodo.
  5. https://bartolj.si/ lahko vsebuje tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na povezavo do katere od drugih spletnih strani tretjih oseb se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. podjetje ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb in ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih prek povezav, ki niso last podjetja, prav tako ne odgovarja za spoštovanje zasebnosti na navedenih povezavah.

OMEJITVE UPORABE

  1. Prepovedano je spreminjanje, kopiranje, distribucija, oddajanje, prikazovanje, izvajanje, razmnoževanje, objavljanje, licenciranje, ustvarjanje izpeljank, prenašanje ali prodajanje katerihkoli podatkov, izdelkov ali storitev in logotipov, ki so del spletnih strani, razen izključno za osebno uporabo uporabnika in v nekomercialne namene ter z izrecno navedbo te spletne strani.
  2. podjetje je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (zlasti, a ne izključno, vsebin, besedil, fotografij, grafičnih elementov) objavljenimi na spletni strani. Imetniki navedenih pravic so izjemoma lahko poslovni partnerji ali pogodbeni sodelavci podjetja oziroma so takšne vsebine označene z navedbo vira in avtorja.
  3. Vsebine objavljene na spletnih straneh, vključno z blagovnimi znamkami, so last podjetja ali izjemoma tretjih oseb in uporabnik spletne strani za njih ne more pridobiti nikakršne lastninske, avtorske ali sorodne pravice oziroma pravic industrijske lastnine. Kakršna koli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.
  4. Vsebine, ki jih objavi podjetje, je dovoljeno pregledovati. Skladno z zakonodajo, ki ureja avtorske in sorodne pravice ter pravice intelektualne lastnine, so avtorska dela zaščitena že s samim nastankom in jih ni potrebno posebej označevati. Nepooblaščenim osebam se brez predhodne vednosti ali dovoljenja podjetja prepoveduje nadaljnjo reprodukcijo, distribucijo, spreminjanje, javno prikazovanje in predvajanje ter druge oblike uporabe avtorskega dela, kot tudi uporaba podatkov oziroma vsebin. Za morebitno nadaljnje razpolaganje tretjih oseb z vsebinami podjetje ni odgovorna, s čimer je uporabnik seznanjen in se strinja.
  5. V okviru morebitne dovoljene uporabe vsebin, ki je vedno mogoča le po lastni presoji ter s predhodnim pisnim soglasjem podjetja, se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. V primeru citiranja vsebin ali podatkov je dovoljeno, da uporabnik ustvari povezavo na spletno mesto, pri čemer povezav ni dovoljeno objavljati na straneh z nezakonito ali nemoralno vsebino. Oseba, ki objavi povezavo na spletno mesto na takšnih straneh, jo je dolžna na zahtevo podjetja nemudoma odstraniti.
  6. Na spletnem mestu so lahko objavljeni tudi videoposnetki prek javnih spletnih servisov za predvajanje videoposnetkov (npr. YouTube). Določeni tako objavljeni posnetki so last podjetja, drugi pa niso in za te podjetje ne odgovarja za njihovo vsebino ali delovanje.

VARNOST IN VAROVANJE ZASEBNOSTI

  1. podjetje je vzpostavila tehnologijo in pravila za zaščito zasebnosti porabnikov pred nepooblaščenim dostopom in nedopustno uporabo, ki jih bo redno posodabljala skladno z razvojem tehnologije.
  2. podjetje ne odgovarja za morebitne zlorabe spletne strani s strani tretjih oseb.
  3. podjetje varuje osebne podatke uporabnikov skladno s politiko zasebnosti.
  4. Ko uporabnik brska po spletnih straneh, brska anonimno, kar je v skladu z varovanjem zasebnosti in osebnih podatkov.
  5. podjetje si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo te splošne pogoje, onemogoči dostop do spletne strani ali posameznih vsebin. Če uporabnik s takšnim ravnanjem povzroči podjetju ali tretji osebi kakršno koli škodo, je zanjo odgovoren po pravilih o civilni in kazenski odgovornosti.

Uporabnik lahko morebitne kršitve pri uporabi te spletne strani s strani drugih uporabnikov podjetju sporoči na e-poštni naslov info@bartolj.si

 1. ali s pisemsko pošiljko na naslov podjetja.

PIŠKOTKI

Piškotki so majhne datoteke z besedilom, ki jih na uporabnikov računalnik ali mobilno napravo shranijo spletne strani, ki jih obiskuje, in v katere se zapišejo podatki o obisku spletne strani. Piškotki omogočajo, da si spletna stran zapomni uporabnikove nastavitve, npr. jezik, velikost črk in druge nastavitve, ki jih je uporabnik na svojem računalniku ali mobilni napravi določil za ogled spletnega mesta, tako da mu jih ob vnovičnem obisku ni treba vedno znova nastaviti.

Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletišča (npr. piškotek o prijavi), nekateri so namenjeni izboljšanju uporabniške izkušnje (npr. shranjevanje uporabnikovih preferenc), nekateri pa se uporabljajo tudi za spremljanje obiska na spletišču, kar njegovemu upravitelju pomaga pri stalnem izboljševanju spletne strani in uporabnikove izkušnje z njo. Nekateri piškotki omogočajo slednje uporabnikom tudi čez več spletnih mest.

Večina spletnih brskalnikov samodejno sprejme piškotke. Delovanje spletnega brskalnika lahko uporabnik spremeni v nastavitvah, tako da računalnik piškotke zavrne ali da prejme opozorilo, preden se piškotek shrani. Uporabnik lahko namestitev piškotkov v brskalniku tudi popolnoma prepreči za vse obiskane spletne strani. Piškotke, ki so že shranjeni na uporabnikovem računalniku, lahko uporabnik izbriše.

Spletna stran bartolj.si uporablja sledeče piškotke:

Ime piškotka Namen Trajanje
fusionredux_current_tab Piškotek teme Worpress sistema, s katerim se preverja ali je stran v brskalniku aktivna. 7 dni
privacy_embeds Piškotek za prikaz oz. skrivanje soglasja za uporabo piškotkov. 1 mesec
wp-settings-time-1 WordPress uporablja ta piškotek za prilagoditev vašega pogleda na skrbniški in vmesnik spletnega mesta. 1 leto
wp-settings-1 Piškotek se uporablja za preverjanje, ali je vaš spletni brskalnik nastavljen tako, da dovoli ali zavrne piškotke. 1 leto
wordpress_logged_in_{številka token) Ta piškotek omogoča vmesniku, da vas prepozna kot prijavljenega uporabnika in določi, kateri račun in nastavitve naj uporabi za različne funkcionalnosti. Seja *
wordpress_sec_{številka token) Ta piškotek se uporablja za shranjevanje vaših podatkov o avtentikaciji uporabnika.
Seja *
wordpress_test_cookie Piškotek, potreben za delovanje spletne strani. Seja *
wp_lang Piškotek, ki se uporablja za zapomnitev jezika, ki ga uporabnik izbere med brskanjem. Seja *

* Seja: Nujni piškotki, ki jih uporablja WordPress med uporabo sistema.

UPORABA PRAVA IN REŠEVANJE SPOROV

 • Za tolmačenje teh splošnih pogojev velja pravo Republike Slovenije.
 • Za reševanje vseh sporov v zvezi z uporabo spletne strani ali v zvezi s temi splošnimi pogoji, je pristojno sodišče po sedežu podjetja.

KONČNE DOLOČBE

Uporabniki lahko vsa vprašanja, pripombe ali pritožbe, ki so v zvezi s spletno stranjo, naslovi na podjetje preko e-poštnega naslova info@bartolj.si.

 1. ali s pisemsko pošiljko na naslov podjetja.
 2. podjetje lahko predmetne splošne pogoje občasno posodobi skladno s spremembami dejavnosti ali storitev, brez predhodnega opozorila. Če podjetje to naredi, spremeni tudi datum posodobitve splošnih pogojev. Sprememba splošnih pogojev začne veljati z objavo splošnih pogojev na spletni strani.
 3. Splošni pogoji se objavijo in so dostopi na spletni strani.
 4. Splošni pogoji so bili zadnjič posodobljeni [09. Novembra 2023].

Ključavničarstvo Bartolj d.o.o.